Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Trên cơ sở đánh giá thực trạng nhằm đề xuất những giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THỊ THANH VIỆT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THỊ THANH VIỆT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học TS. TRẦN ĐÌNH TUẤN THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh là trung thực là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Quảng Ninh tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Việt ii LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình trách nhiệm và hiệu quả của TS. Trần Đình Tuấn trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo cô giáo trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tận tình giúp đỡ giảng dạy truyền thụ kiến thức. Trân trọng cảm ơn lãnh đạo và chuyên viên các các phòng ban đơn vị của thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Quảng Ninh tháng 01 năm 2016 Tác giả luận văn Phan Thị Thanh Việt iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vii DANH MỤC CÁC BẢNG . viii MỞ ĐẦU. 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn . 2 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn . 3 5. Kết cấu của Luận văn . 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH . 5 . Cơ sở

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.