Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Tăng cường công tác thu BHXH của Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác thu BHXH; phân tích thực trạng công tác thu BHXH trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thu BHXH trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên; đề xuất ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác thu BHXH của bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. | Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM VĂN HUY TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM VĂN HUY TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn khoa học THANH SƠN THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi chưa công bố tại bất kỳ nơi nào mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình Thái Nguyên ngày 01 tháng 02 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Văn Huy ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Vũ Thanh Sơn người thầy đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo khoa Kinh tế khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế amp Quản trị kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tới các tới Ban lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên các đồng chí đồng nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Do bản thân còn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên ngày 01 tháng 02năm 2016 Học viên Phạm Văn Huy iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC . iii CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN . vi DANH MỤC CÁC .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    8    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.