Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Phát triển các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh Hưng Yên

Luận văn tiến hành đánh giá thực trạng các mô hình quản lý trạm cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tỉnh Hưng yên, từ đó đề xuất phát triển các mô hình quản lý cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn phù hợp và có hiệu quả cho tỉnh Hưng Yên. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG NÔNG THÔN TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học TRẦN ĐÌNH THAO THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 5 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Hương Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế của mình ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân tôi đã nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo khoa sau đại học trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Phó Trần Đình Thao người thầy đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên các nhà máy nước đã tạo điều kiện cung cấp những thông tin cần thiết để tôi hoàn thành luận văn. Qua đây tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn . Xin trân trọng cảm ơn Thái Nguyên tháng .năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Hương Số hóa bởi Trung tâm Học liệu ĐHTN http iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. vi DANH MỤC CÁC BẢNG. vii DANH MỤC CÁC HÌNH SƠ ĐỒ . viii MỞ ĐẦU .1 1. Tính cấp thiết của đề tài .1 2. Mục tiêu nghiên cứu .2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3 4. Ý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    19    1    03-10-2022
59    7    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.