Thông tư số 67/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chuyển đổi các Trung tâm thẩm định giá, Trung tâm có chức năng hoạt

Các trung tâm thẩm định giá do Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập; Trung tâm Thẩm định giá và Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá miền Nam thuộc Bộ Tài chính; Trung tâm Thông tin, Tư vấn dịch vụ về tài sản và bất động sản thuộc Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính; trung tâm thẩm định giá do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập. Theo quy định tại Thông tư 67/2007/TT-BTC, các trung tâm thẩm định giá hiện

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    31    5    06-08-2021