Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố lào cai tỉnh Lào Cai

Luận văn này khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng công chức cấp xã ở thành phố Lào Cai, từ đó nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như phân tích các nguyên nhân hạn chế đến chất lượng công chức cấp xã ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã ở thành phố Lào Cai đến năm 2030. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN THIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI Ngành QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học Đỗ Quang Quý THÁI NGUYÊN 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin số liệu được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Học viên Trần Văn Thiện ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tôi xin gửi lời cảm ơn đến . Đỗ Quang Quý - người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo các Khoa của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Lào Cai và các đồng chí lãnh đạo phường thuộc thành phố Lào Cai và đồng nghiệp đã giúp đỡ cung cấp số liệu liên quan đến mục đích nghiên cứu của luận văn. Và cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. Lao Cai ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Trần Văn Thiện iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN. ii MỤC LỤC. iii DANH MỤC VIẾT TẮT . vi DANH MỤC BẢNG BIỂU . vii 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3 . Mục tiêu chung . 3 . Mục tiêu cụ thể . 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3 . Đối tượng nghiên cứu . 3 . Phạm vi nghiên cứu . 3 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu . 4 5. Bố cục của luận văn . 4 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG