Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hiệu quả hơn cho huyện Việt Yên trong những năm tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN BÌNH QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN VĂN BÌNH QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành Quản lý kinh tế Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học Trần Nhuận Kiên THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Bản luận văn thạc sĩ Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang quot là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Trần Nhuận Kiên. Các thông tin số liệu được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn chính xác và có nguồn gốc rõ ràng. Thái Nguyên tháng 12 năm 2018 Học viên Trần Văn Bình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Nhuận Kiên người đã tận tình hướng dẫn và cho tôi những ý kiến định hướng quý báu giúp tôi thực hiện Luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Phòng đào tạo các thầy cô giáo trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Huyện ủy UBND huyện Việt Yên các phòng Tài Chính Kế hoạch Kinh Tế Hạ tầng Thanh tra huyện Kho Bạc Nhà nước huyện Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Việt Yên đã cung cấp tài liệu làm cơ sở .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG