Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề lao động nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025. Mời các bạn tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ KIM NHUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ KIM NHUNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành Kinh tế Nông nghiệp Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi chưa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Thái Nguyên ngày 26 tháng 8 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lý Thị Kim Nhung ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Phòng Đào tạo đã tạo điều kiện tốt cho tôi trong suốt thời gian học tập tại đây. Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện ủy UBND huyện Định Hóa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa là nơi tôi công tác trong thời gian qua đã giành cho tôi những điều kiện tốt nhất để tôi có thể học tập và hoàn thành luận văn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Dương Văn Sơn người thầy hướng dẫn đã giúp tôi có phương pháp nghiên cứu đúng đắn nhìn nhận vấn về một cách khoa học logic qua đó giúp cho đề tài của tôi có ý nghĩa thực tiễn và khả thi. Cảm ơn gia đình bạn bè và đồng nghiệp những người đã luôn ở bên tôi động viên chia sẻ và giúp đỡ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên ngày 26 tháng 8 năm 2019 Tác giả Lý Thị Kim Nhung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN . i LỜI CẢM ƠN . ii MỤC LỤC . iii KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT . vi DANH MỤC CÁC BẢNG. vii DANH MỤC CÁC HÌNH . viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN . ix MỞ ĐẦU . 1 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu . 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    37    1    19-09-2021
4    18    1    19-09-2021