Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất Na dai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng sản xuất Na dai và các cây ăn quả khác trên địa bàn huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn); Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất Na dai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cũng như phân tích SWOT ảnh hưởng đến phát triển sản xuất Na tại địa bàn nghiên cứu để từ đó có cơ sở đề xuất một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của Na dai trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NA DAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ HƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT NA DAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG TỈNH LẠNG SƠN Ngành Kinh tế Nông nghiệp Mã số ngành 8 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. DƯƠNG HOÀI AN THÁI NGUYÊN NĂM 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được dùng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 6 năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hường Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân và nhà trường. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa cùng các thầy giáo cô giáo trong khoa Kinh tế amp Phát triển nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và đặc biệt là thầy giáo TS. Dương Hoài An người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu tới các bác các cô chú và các anh chị đang công tác tại UBND huyện Chi Lăng cùng toàn thể nhân dân trong huyện Chi Lăng đặc biệt là các hộ sản xuất Na tại địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn đến bạn bè người thân đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    69    5    19-09-2021