Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chính của luận văn là nhằm đánh giá tổng quát nhất về tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện và đưa ra những giải pháp chủ yếu để phát triển bền vững ngành chăn nuôi gà trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Mời các bạn tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH TẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐÌNH TẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ Ở HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành Kinh tế nông nghiệp Mã ngành 8 62 01 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất cả các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi trích dẫn trong luận văn đã được ghi rõ nguồn gốc. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm luận văn trước Nhà trường và phòng Đào tạo về các thông tin số liệu trong đề tài luận văn này. Tác giả luận văn Nguyễn Đình Tạo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên tôi đã hoàn thành xong đề tài luận văn cao học của mình. Để có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của bản thân tôi luôn nhận được sự giúp đỡ chu đáo tận tình của nhà trường các cơ quan thầy cô gia đình và bạn bè. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Phòng Đào tạo cùng toàn thể các Thầy Cô đã tận tụy giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập cũng như thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn Dương Văn Sơn đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của UBND huyện Phú Bình Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Bình Chi cục Thống kê huyện Phú Bình các chủ trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn đã

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG