Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp huy động vốn đầu tư nâng cao tiêu chí cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Sông Công

Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư nâng cao tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Sông Công, giai đoạn 2017 - 2019. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động vốn đầu tư nâng cao tiêu chí cho chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Sông Công, giai đoạn 2021 - 2025. Mời các bạn tham khảo! | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ QUẢNG BÁ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ NÂNG CAO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ QUẢNG BÁ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ NÂNG CAO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG Ngành Kinh tế Nông nghiệp Mã ngành LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ YẾN THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu độc lập của bản thân các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc mọi tài liệu nghiên cứu hoàn toàn trung thực và chưa được bảo vệ ở một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn. Tác giả luận văn Ngô Quảng Bá Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Quá trình thực hiện Luận văn này tác giả đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về phương pháp luận số liệu tư liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất môi trường học tập nghiên cứu giúp học viên hoàn thành tốt chương trình học tập các giáo sư phó giáo sư tiến sĩ đã trang bị cho tôi hệ thống phương pháp luận và hướng dẫn tận tình trong công tác nghiên cứu học tập trong thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Yến người đã dành thời gian tâm huyết hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này. Cô là tấm gương về tinh thần trách nhiệm phương pháp nghiên cứu khoa học đạo đức nghề nghiệp văn hóa ứng xử để tôi tu dưỡng học tập và nghiên cứu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG