Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Phân tích chuỗi giá trị chè tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung chính của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn các vấn đề liên quan đến phân tích chuỗi giá trị chè. Lập bản đồ chuỗi giá trị chè Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Phân tích chi phí – lợi ích các tác nhân trong chuỗi giá trị chè Định Hoá. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA CÔNG TRÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA CÔNG TRÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHÈ TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. Dương Hoài An Thái Nguyên năm 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu kết quả trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luân văn đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên tháng 5 năm 2020 Tác giả luận văn Ma Công Trình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Luận văn được hoàn thành là kết quả của quá trình học tập nghiên cứu lý luận và tích luỹ kinh nghiệm thực tế của tác giả. Những kiến thức mà thầy cô giáo truyền thụ đã làm sáng tỏ những ý tưởng tư duy của tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với TS. Dương Hoài An - người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Có được kết quả này tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của Phòng Kinh tế huyện Định Hóa các Phòng ban của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và các cán bộ đã cung cấp số liệu tư liệu khách quan chính xác giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG