Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp phát triển sản xuất Bưởi Diễn theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng phát triển sản xuất bưởi Diễn từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất bền vững bưởi Diễn trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này. | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THẾ ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BƯỞI DIỄN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ THẾ ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BƯỞI DIỄN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ Ngành Kinh tế nông nghiệp Mã số 8620115 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2020 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Giải pháp phát triển sản xuất Bưởi Diễn theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ là công trình nghiên cứu của riêng tôi các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố để bảo vệ bất kỳ một học vị nào. Tôi cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTN http ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn tôi đã nhận được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo sự giúp đỡ động viên của bạn bè đồng nghiệp và gia đình. Nhân dịp hoàn thành luận văn cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Tâm đã tận tình hướng dẫn dành nhiều công sức thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cùng các thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo cán bộ viên chức UBND huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG