Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch - TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch tìm hiểu Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực, vậy một khi đã có mục tiêu bài toán quan trọng là làm cách nào đạt được mục tiêu đó? Tìm giải quyết bài toán này, chúng tôi biên soạn giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu – Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên tự lập kế hoạch khoa học, phù hợp để thực hiện các dự án, ước mơ và công việc cụ thể của bản thân. | BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH Tác giả 1. TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Chủ biên 2. ThS. Tô Nhi A 3. ThS. Phạm Thái Sơn 4. ThS. Hoàng Thị Thoa 6 2018. Lưu hành nội bộ MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU. 3 PHẦN 1. KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU. 4 PHẦN 2. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH. 8 1. Kiểu 1. Kế hoạch theo mô hình 5W2H .9 2. Kiểu 2. Sử dụng các mô hình lập kế hoạch có sẵn đặc trưng cho từng lĩnh vực 14 PHẦN 3. KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU . 17 1. Lật mặt những kẻ phá bĩnh cản trở bạn đạt mục tiêu . 17 2. Cuộc đời bạn không chỉ nằm trên trang giấy . 21 LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên thân mến Thành công là các mục tiêu còn tất cả những cái khác chỉ là sự giải thích. Đây là khám phá lớn nhất trong suốt lịch sử loài người. Cuộc sống của bạn chỉ bắt đầu trở nên tuyệt vời khi bạn xác định rõ bạn muốn gì lên kế hoạch để đạt được điều đó và thực hiện kế hoạch đó mỗi ngày Brian Tracy - Chủ tịch Công ty Brian Tracy International Các bạn trẻ hiện nay có nhiều điều kiện và phương tiện hơn để thực hiện những ước mơ và dự định của bản thân. Nhưng ước mơ thì có nhiều nhưng hiện thực được ước mơ không phải ai cũng làm được. Chúng ta từng tìm hiểu Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực vậy một khi đã có mục tiêu bài toán quan trọng là làm cách nào đạt được mục tiêu đó Tìm giải quyết bài toán này chúng tôi biên soạn giáo trình Kỹ năng đạt mục tiêu Lập kế hoạch với mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên tự lập kế hoạch khoa học phù hợp để thực hiện các dự án ước mơ và công việc cụ thể của bản thân. Tuy nhiên thành công là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại và phấn đấu liên tục với đam mê và nghị lực. Chúc các bạn thành công Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 06 năm 2018 KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH PHẦN 1. KỸ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU Để biến bất kỳ dự định nào trở thành hiện thực bạn cần biết một quy luật khách quan là Cái gì muốn hình thành thì phải tập hợp đủ những điều kiện để sinh ra nó. Các điều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
111    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.