Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lòng trung thành công việc của nhân viên thông qua sự hài lòng công việc trong thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0 – Trường hợp nghiên cứu tại các sàn giao dịch thương mại điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành với tổ chức của những nhân viên đang làm việc trong ngành thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra những quan điểm của nhân viên về các yếu tố góp phần ảnh hưởng đến sự trung thành của họ đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử họ đang làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo! | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC SÀN GIAO DỊCH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trịnh Thành Vũ Trần Thị Diệu Hạnh Trƣơng Quốc Bảo Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành với tổ chức của những nhân viên đang làm việc trong ngành thương mại điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh TPHCM . Ngoài ra nghiên cứu cũng đưa ra những quan điểm của nhân viên về các yếu tố góp phần ảnh hưởng đến sự trung thành của họ đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử họ đang làm việc Từ khóa Sự hài lòng trong công việc của nhân viên lòng trung thành của nhân viên ngành thương mại điện tử. 1. GIỚI THIỆU Trong những năm gần đây tình trạng nhân viên nghỉ việc ở một công ty chỉ sau vài tháng làm việc để tìm kiếm một công việc khác đã xảy ra với hầu hết các công ty ở . Hầu hết các nhân viên của các doanh nghiệp thương mại điện tử là lao động trẻ và có bằng đại học. Họ đều là nhóm có nhiều khả năng có ý định thay đổi công việc. Đa phần trong số họ sẵn sàng bỏ công việc hiện tại nếu họ có lời mời làm việc tốt hơn từ các doanh nghiệp khác. Thực tế này đặt các công ty vào tình huống khó khăn là họ phải bỏ ra một số tiền lớn và thời gian để tuyển dụng và đào tạo các nhân viên mới. Nghiên cứu này được thực hiện để xác định những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên và lòng trung thành của họ. Nghiên cứu này cũng sẽ giải thích những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến lòng trung thành của nhân viên thông qua sự hài lòng trong công việc của họ. Cuối cùng dựa trên kết quả nghiên cứu các đề xuất cải tiến và phát triển nguồn nhân lực cho các sàn giao dịch thương mại điện tử giúp nâng cao sự hài lòng của nhân viên và lòng trung thành của họ. 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Mặc dù các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    94    1    26-11-2022
1    5    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.