Luận văn Thạc sĩ Quản lý xây dựng: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới

Đề tài nghiên cứu đánh giá được thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện A Lưới do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới thực hiện. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI HỒ VĂN MIÊN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN A LƯỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI HỒ VĂN MIÊN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN A LƯỚI Chuyên ngành Quản lý xây dựng Mã số NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1. TS. VŨ THỊ THU THỦY 2. TS. TRẦN VĂN TOẢN HÀ NỘI NĂM 2019 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp của tôi với đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Vũ Thị Thu Thủy và TS. Trần Văn Toản. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực không sao chép của bất cứ ai chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá được tôi tham khảo đều được trích dẫn và chú thích nguồn gốc đúng quy định. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu của mình. Tác giả luận văn Hồ Văn Miên iii LỜI CÁM ƠN Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS. Trần Văn Toản và cô giáo TS. Vũ Thị Thủy tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới . Để hoàn thành luận văn là nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của Trường đại học Thủy lợi gia đình và các bạn bè đồng nghiệp. Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài gia đình bạn bè đồng nghiệp đã luôn động viên giúp đỡ tôi rất nhiều tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi xin chân thành cảm ơn các Phòng Kinh tế và Hạ tầng Thanh tra Tài chính và Kế hoạch Chi cục thống kê huyện và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A Lưới đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    57    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.