Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đổi mới phương pháp đọc- hiểu ca dao Việt Nam (Chương trình Ngữ văn lớp 10- Tập 1) theo đặc trưng thể loại và định hướng phát triển năng lực

Những tác phẩm văn học dân gian Việt Nam thuộc nhiều thể loại được đưa vào giảng dạy. Vì thế, vận dụng thi pháp văn học dân gian vào phân tích tác phẩm nhằm hiểu đúng văn bản văn học dân gian là một việc làm cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | MỤC LỤC 1. Lời giới thiệu . 1 2. Tên sáng kiến 3 3. Tác giả sáng kiến . 3 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến . 3 5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến . 3 6. Ngày sáng kiến được áp dụng . 3 7. Mô tả bản chất của sáng kiến . 3 . Thực trạng . 3 . Nội dung của sáng kiến . 4 . Về khả năng áp dụng của sáng kiến . 29 8. Những thông tin cần được bảo mật . 29 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến . 29 10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến . 30 . Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 30 sáng kiến theo ý kiến của tác giả . . Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 32 sáng kiến theo ý kiến của tổ chức cá nhân . 11. Danh sách những cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến . 32 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh HĐ Hoạt động PP Phương pháp KT Kỹ thuật NL Năng lực BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Văn học được coi là trò diễn bằng ngôn từ. Ngôn từ trong văn học được coi là một thứ ngôn từ đặc biệt được chưng cất từ hiện thực ngôn ngữ của toàn dân. Đúng như Mai- a- cốp- xki từng viết Hãy luyện đến hàng ngàn quặng chữ Mới thu về một chữ mà thôi. Nhờ sự nung chảy cô đúc gọt giũa hiện thực mà ngôn ngữ văn học có được tính hình tượng. Sau đặc tính hình tượng- đặc điểm có tính tiền tiêu ấy ngôn ngữ văn học còn có tính chính xác và tính hệ thống kiểu nghệ thuật tính biểu cảm sinh động tính hàm súc đa nghĩa tính cá thể hóa cao Tuy nhiên bằng ngôn ngữ mỗi thể loại lại xây dựng hình tượng theo đặc trưng riêng- thường là hình tượng cảm xúc trong thơ ca và hình tượng nhân vật trong văn xuôi. Như vậy ngôn ngữ trong văn học vừa được sử dụng như những tín hiệu thẩm mĩ vừa là cái biểu đạt cho các tín hiệu thẩm mĩ. Đến lượt mình tác phẩm văn học cũng chính là một tín hiệu thẩm mĩ. Điều đó khiến chúng ta cần có một cách nhìn mới về tác phẩm văn học với tư cách là một hệ thống tín hiệu. Một tác phẩm văn chương đích thực không phải chỉ đem tới thông tin

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    7    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.