Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để đánh giá diễn biến lớp phủ rừng lưu vực sông Ba/ Đà Rằng

Lưu vực sông Ba/Đà Rằng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của cả 3 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Gia Lai. Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, có giá trị vô cùng lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. Rừng giúp điều hòa khí hậu, là môi trường sống của nhiều loài động-thực vật, chống xói mòn đất, cản sức gió và ngăn cản tốc độ chảy của dòng nước, phòng chống thiên tai lũ lụt . | Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Trái đất và Môi trường DOI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LỚP PHỦ RỪNG LƢU VỰC SÔNG BA ĐÀ RẰNG Trương Nhật Kiều Thi 1 Phạm Thị Mai Thy 2 Trung tâm Vũ trụ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 1 tnkthi@ 2 ptmthy@ TÓM TẮT Lưu vực sông Ba Đà Rằng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của cả 3 tỉnh Phú Yên Đắk Lắk và Gia Lai. Rừng là nguồn tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia có giá trị vô cùng lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. Rừng giúp điều hòa khí hậu là môi trường sống của nhiều loài động-thực vật chống xói mòn đất cản sức gió và ngăn cản tốc độ chảy của dòng nước phòng chống thiên tai lũ lụt. Tuy nhiên hiện trạng lớp phủ rừng diễn biến khá phức tạp theo chiều hướng diện tích giảm dần theo thời gian với tốc độ không đồng đều gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề tài nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Lansat với độ phân giải 30 m giải đoạn 1970-1990 2000 2005 2010 2017 2019 tháng 1-4 để phân loại có giám sát nhằm đánh giá phân tích diễn biến lớp phủ rừng. Nghiên cứu ứng dụng nền tảng trực tuyến Google Earth Engine thông qua các dòng lập trình Code kết hợp với công cụ GIS để xử lý hiệu chỉnh và biên tập kết quả. Các kết quả cho thấy tốc độ suy giảm diện tích rừng không đồng đều qua các giai đoạn thời gian. Cụ thể giảm mạnh nhất là từ 1989-2000 giảm gần ha. Từ 2005-2019 tốc độ giảm chậm hơn nhưng vẫn còn khá cao. Tóm lại diện tích lớp phủ rừng đang giảm xuống hết sức nghiêm trọng và có xu hướng sẽ còn giảm dần trong tương lai. Từ khóa lớp phủ rừng diện tích sông Ba Đà Rằng Google Earth Engine 1. GIỚI THIỆU Tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đang và sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Nó là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế là đòn bẩy gia tăng tốc độ khai thác tài nguyên nhưng đồng thời cũng chính

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    14    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.