Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Thiết kế trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non Hướng Dương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Đánh giá thực trạng việc thiết kế trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3–4 tuổi ở trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đưa vào chương trình sinh hoạt của trường một số trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ 3–4 tuổi. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Sang THIẾT KẾ TRÕ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 3 4 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HƢỚNG DƢƠNG HUYỆN BÌNH ĐẠI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Trần Thị Thu Sang THIẾT KẾ TRÕ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 3 4 TUỔI Ở TRƢỜNG MẦM NON HƢỚNG DƢƠNG HUYỆN BÌNH ĐẠI TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành Giáo dục học Mầm non Mã số 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thiết kế trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre là sản phẩm của quá trình dày công nghiên cứu của bản thân tôi không sao chép bất kì tài liệu nào mà không có trích dẫn. Những kết quả số liệu nêu trong luận văn đúng là sự thật và chƣa có ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Bến Tre ngày 20 tháng 9 năm 2017 Tác giả Trần Thị Thu Sang LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài Thiết kế trò chơi nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 3-4 tuổi ở trƣờng mầm non Hƣớng Dƣơng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự động viên giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể cùng với sự cố gắng sự nỗ lực của bản thân để hoàn thành luận văn này. Trƣớc hết tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Thị Thanh Bình đã tận tình hƣớng dẫn động viên tôi hoàn thành tốt luận văn này. Tiếp đến tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Giáo dục Mầm non khoa tâm lý giáo dục của trƣờng Đại học Sƣ phạm các thầy cô khoa Giáo dục Mầm non trƣờng Đại học Sài gòn và trƣờng Cao đẳng TW cùng toàn thể các thầy cô là những ngƣời đã đem lại cho tôi những kiến thức bổ trợ vô cùng có ích trong thời gian theo học vừa qua. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Phòng Đào tạo Sau Đại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.