Thiết kế và phân tích hệ thống thông tin: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế chương trình; Một số vấn đề cài đặt hệ thống; Các nguyên tắc của sự cài đặt trên xuống và tăng trưởng; Lập trình với các cuống; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    10    1    18-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.