Rèn luyện kỹ năng lập trình: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "kỹ năng lập trình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Gỡ rối; Kiểm chứng; Tốc độ thực thi; Tính khả chuyển; Ký hiệu. Chúng tôi hy vọng rằng: cho dù kỹ năng cũng như kinh nghiệm hiện có của bạn như thế nào đi nữa. Quyển sách này cũng sẽ giúp bạn lập trình tốt hơn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.