Tài liệu học tập Luật Ngân hàng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu học tập Luật Ngân hàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; Pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tài khoản của các ngân hàng thương mại; Pháp luật về hoạt động ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Chương 4 PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 1. PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG . Khái niệm và phân loại cho vay . Định nghĩa Cho vay là hiện tượng kinh tế khách quan xuất hiện khi trong xã hội loài người có tình trạng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn. Khái niệm cho vay theo nghĩa chung nhất được hiểu là việc một người thoả thuận để cho người khác được quyền sử dụng tài sản của mình vật cùng loại trong một thời hạn nhất định với điều kiện có hoàn trả dựa trên cơ sở sự tín nhiệm của mình đối với người đó. Hoạt động cho vay nói chung bao gồm các yếu tố cấu thành cơ bản sau đây Thứ nhất về chủ thể việc cho vay bao giờ cũng có hai bên tham gia bao gồm bên vay và bên cho vay. Bên cho vay là người có tài sản chưa dùng đến muốn cho người khác sử dụng để thoả mãn một số lợi ích của mình có thể là lợi ích vật chất hoặc tinh thần. Còn bên vay chính là người đang cần sử dụng loại tài sản đó để thoả mãn nhu cầu về kinh doanh hoặc tiêu dùng. Thứ hai hình thức pháp lí của việc cho vay chính là hợp đồng hợp đồng này được các bên xác lập và thực hiện trên nguyên tắc tự do và thống nhất về ý chí nguyên tắc tự định đoạt. Thứ ba sự kiện cho vay phát sinh bởi hai hành vi căn bản là hành vi đưa trước và hành vi hoàn trả một số tiền hay tài sản nhất định là các vật cùng loại giữa chủ thể cho vay và chủ thể vay. Thứ tư việc cho vay bao giờ cũng dựa trên sự tín nhiệm giữa người cho vay đối với người đi vay về khả năng hoàn trả tiền vay. Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 thì cho vay là hình thức cấp tín dụng theo đó bên cho vay giao 96 hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Ngoài những dấu hiệu của quan hệ cho vay hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng còn thể hiện những dấu hiệu có tính đặc trưng sau đây Thứ nhất việc cho vay của tổ chức tín dụng là hoạt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.