Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Tích hợp kiến thức các môn Địa lý, Lịch sử, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, GDCD, Tin học, Kĩ năng vào giảng dạy môn Tiếng Anh 8 bài 11: Travelling around Viet Nam, phần Read.

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là du lịch ngày càng có vai trò quan trọng tại Việt Nam. Đối với khách du lịch, những ngƣời thích khám phá văn hóa và thiên nhiên, thì Việt Nam đang trở thành một điểm đến mới trong mắt bạn bè quốc tế. Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Tiềm năng ấy thể hiện ở những thế mạnh nhƣ: có nhiều di tích lịch sử đƣợc công nhận là di sản văn hóa thế giới; những danh lam thắng cảnh, khu du lịch quốc gia trải đều từ bắc chí nam; có một số di sản văn hóa phi vật thể trên thế giới tại Việt Nam. | Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƢƠNG PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ DĨ AN TRƢỜNG THCS BÌNH AN Địa chỉ ĐT 743 Bình Thung Bình An Dĩ An Bình Dƣơng Điện thoại 0650 3 751 482 Email thcsbinhan@ Họ tên giáo viên Đặng Thị Ngọc Tiên Ngày sinh 16 03 - 1988 Điện thoại 0933 149 145 Email ngoctien16@ 1 Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1. TÊN DỰ ÁN Tích hợp kiến thức các môn Địa lý Lịch sử Hóa học Sinh học Ngữ Văn GDCD Tin học Kĩ năng vào giảng dạy môn Tiếng Anh 8 bài 11 Travelling around Viet Nam phần Read. 2. MỤC TIÊU DẠY HỌC Du lịch ngày càng có vai trò quan trọng tại Việt Nam. Đối với khách du lịch những ngƣời thích khám phá văn hóa và thiên nhiên thì Việt Nam đang trở thành một điểm đến mới trong mắt bạn bè quốc tế. Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Tiềm năng ấy thể hiện ở những thế mạnh nhƣ có nhiều di tích lịch sử đƣợc công nhận là di sản văn hóa thế giới những danh lam thắng cảnh khu du lịch quốc gia trải đều từ bắc chí nam có một số di sản văn hóa phi vật thể trên thế giới tại Việt Nam Tuy nhiên du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề yếu kém nhƣ ô nhiễm môi trƣờng tại các điểm du lịch nhiều di tích không đƣợc bảo quản đúng mức gây hƣ hỏng nghiêm trọng hay việc khai thác quá đáng các thắng cảnh thiên nhiên nhƣng không quan tâm bảo trì đúng mức gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trƣờng. Thêm vào đó hiện nay du khách nƣớc ngoài đến Việt Nam du lịch thƣờng đi một mình và thích tự khám phá. Do đó họ gặp phải khó khăn về vấn đề ngôn ngữ giao tiếp khi muốn biết thêm thông tin du lịch mà không cần thông qua một công ty du lịch nào. Từ thực tế đó tôi mạnh dạn đƣa vấn đề này ứng dụng vào việc dạy học tích hợp vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau giúp học sinh sau khi học xong bài học các em có thể nắm vững 2 Dạy học theo chủ đề tích hợp Tiếng Anh 8 Kiến thức - Vận

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    62    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.