Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ giúp trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi học tốt môn tạo hình

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp trẻ hình thành xúc cảm và thị hiếu thẩm mỹ khi trẻ tạo hình. Đặc biệt đối với trẻ 5-6 tuổi vẽ còn góp phần tích cực vào việc chuẩn bị các điều kiện và tâm thế để trẻ vào tiểu học được thuận lợi dễ dàng hơn. Vì vậy, hoạt động tạo hình là phương tiện giáo dục toàn diện rất tích cực không thể thiếu được trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. | BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Ở trường mầm non có rất nhiều các hoạt động nhiều môn học phát triển toàn diện cho trẻ mẫu giáo là cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới. Trẻ biết sáng tạo lao động trong tương lai. Chính vì vậy việc thực hiện tốt các hoạt động tạo hình trong trường mầm non sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Những sản phẩm trẻ tạo ra rất đơn giản ngộ nghĩnh sinh động. Trẻ biết đánh giá khái quát cao trẻ phản ánh ấn tượng của bản thân không phụ thuộc vào thực tế. Trẻ rất thích sử dụng màu sắc sặc sỡ mang tính chất phản ánh biểu tượng. Mỗi sản phẩm của trẻ mang một nội dung biểu tượng khác nhau. Trẻ tham gia vào hoạt động tạo hình sẽ giúp trẻ hình thành các đức tính tốt như Yêu cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp. Trong thực tế việc tổ chức các hoạt động tạo hình theo phương pháp hiện hành cũng đã mang lại hiệu quả tới phát triển nhân cách cho trẻ. Song phương pháp đó chưa thật sự phát huy và đáp ứng khả năng sáng tạo. Các phương pháp hoạt động tạo hình lâu nay đang được sử dụng còn mang tính áp đặt dập khuôn theo mẫu chưa phát huy hết khả năng sáng tạo và sự linh hoạt của giáo viên khi tổ chức hoạt động tạo hình. Vậy giáo viên phải làm gì và làm như thế nào để trẻ có thể vẽ nặn cắt dán tô màu và làm đẹp sản phẩm và làm sản phẩm phong phú và đa dạng. Để nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của giáo viên trong giai đoạn phát triển hiện nay và để thực hiên t ̣ ốt chương trinh giao duc mâm non xây d ̀ ́ ̣ ̀ ựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm .Tôi càng thấy rõ hoạt động tạo hình có vị trí quan trọng trong việc giáo dục trẻ phát triển toàn diện. Do đó để dạy tốt hoạt động này giáo viên phải đạt được những mục tiêu như Nắm vững nội dung phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình. Biết thiết kế và tổ chức các hoạt động tạo hình theo chủ để phát triển các kỹ năng tạo hình cho trẻ. Tự tin và có ý thức sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.