Cẩm nang Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai (Dành cho doanh nghiệp)

Cẩm nang Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai gồm các nội dung chính sau: Đánh giá nhanh; Những bước cơ bản trong lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó; Mẫu kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Mời các bạn cùng tham khảo! | LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI CẨM NANG LÂP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI DÙNG CHO DOANH NGHIỆP Hµ NéI th ng 1 n m 2012 1 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI 2 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI CẨM NANG CẨM NANG LÂP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ LÂP KẾ HOẠCH PHÒNG VỚI NGỪA ỨNG PHÓ RỦI RO THIÊN TAI VỚI RỦI RO THIÊN TAI DÙNG CHO DOANH NGHIỆP DÙNG CHO DOANH NGHIỆP NHÓM BIÊN SOẠN NHÓM BIÊN SOẠN Tô Kim LiênLiên Tô Kim Nguyễn NguyễnThu Thị Thị Thu Lê ThịLêHuơng LiênLiên Thị Huơng 3 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI 4 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI MỤC LỤC Lời nói đầu l. Đánh giá nhanh ll. Những bước cơ bản trong lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó . Huy động sự tham gia của toàn bộ doanh nghiệp . Những việc cần làm tiếp theo . Danh mục những việc tối thiểu cần làm của doanh nghiệp lll. Mẫu kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp Danh mục tài liệu tham khảo 5 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI 6 LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO THIÊN TAI LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại về người và của. Một điều dễ nhận thấy là trong những năm gần đây thiên tai xẩy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Cũng do biến đổi khí hậu thiên tai diễn ra trên diện rộng hơn những nơi trước đây chưa từng có thiên tai thì nay cũng đã hứng chịu nhiều thiên tai . Thiên tai có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp ở bất cứ địa điểm nào. Chính vì vậy doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải chuẩn bị để ứng phó với thiên tai ở mọi cấp độ để có thể duy trì hoạt động kinh doanh khi thiên tai qua đi. Thiên tai thường khiến doanh nghiệp nhỏ phải chuyển địa điểm hoặc ngừng sản xuất tạm thời. Điều này gây tổn hại cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và gây khó khăn cho người lao động. Rất nhiều doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa sau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    85    1    26-11-2022
170    100    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.