Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử của kết cấu tường bê tông đất chịu tác dụng của tải trọng ngoài mặt phẳng

Nghiên cứu này đầu tiên sẽ tiến hành bằng phương pháp thực nghiệm nhằm xác định ứng xử của kết cấu tường bê tông đất chịu tác dụng của tải trọng ngoài mặt phẳng. Đồng thời, một nghiên cứu mô phỏng số bằng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) cũng được thực hiện. Kết quả mô phỏng được đối chiếu với kết quả thực nghiệm nhằm xác minh sự phù hợp của mô hình. | KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CỦA KẾT CẤU TƯỜNG BÊ TÔNG ĐẤT CHỊU TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGOÀI MẶT PHẲNG EXPERIMENTAL STUDY AND SIMULATION OF BEHAVIOR OF SOIL CONCRETE WALL STRUCTURES UNDER THE ACTION OF OUT-OF- PLANE LOADS TRẦN ĐỨC CƯỜNG Học viên cao học khoa kỹ thuật xây dựng Trường đại học Giao thông vận tải Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh TS. BÙI THỊ LOAN Khoa kỹ thuật xây dựng Trường đại học Giao thông vận tải Tác giả liên hệ email buithiloan@ Tóm tắt Gần đây các kết cấu xây dựng dựa trên 1. Đặt vấn đề đất với nhiều ưu điểm liên quan tới vấn đề môi Đất hoặc đất quot thô quot - đã được sử dụng làm vật liệu trường và năng lượng ngày càng được quan tâm. xây dựng hàng nghìn năm trên quy mô toàn cầu và Nghiên cứu này tập trung vào ứng xử cơ học của ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi. Nó tạo ra sự đa kết cấu tường bê tông đất chịu tác dụng của tải dạng đáng ngạc nhiên của các kỹ thuật xây dựng trọng ngoài mặt phẳng. Nghiên cứu này được thực bao gồm phên liếp trát bùn đất đất trộn rơm gạch hiện từ thực nghiệm tới mô phỏng. Ở phần thực bùn adobe hoặc khối đất đá nén CEB và đất nện nghiệm một kết cấu tường có kích thước 1m x 1m x RE . Hiện nay gần 50 dân số thế giới sống trong 0 3m đúc toàn khối trong ván khuôn và bảo dưỡng các căn nhà làm từ đất 1 . Vật liệu xây dựng bằng trong điều kiện bình thường được thí nghiệm xác đất mang lại những lợi thế môi trường đáng kể. Việc định ứng xử chịu uốn ngoài mặt phẳng. Kết quả chỉ tái chế nó là không giới hạn và thường được thực ra rằng kết cấu tường bê tông đất này có ứng xử hiện ngay trên công trường nên sẽ tiết kiệm chi phí giòn chỉ một pha tuyến tính với đỉnh đường cong vận chuyển và hạn chế tác động tới môi trường. tương ứng với sự phá hủy đột ngột của tường. Phần Ngoài đặc tính không độc hại và không gây ô nhiễm mô phỏng được thực hiện bằng phương pháp phần đất thô còn có khả năng hấp phụ lớn các hợp chất dễ tử hữu hạn thông qua phần mềm ANSYS. Kết quả bay .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
292    12    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.