Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là xác định các thương hiệu laptop được ưa chuộng trên thị trường và thị phần của chúng. Xây dựng được mô hình và kiểm định, đánh giá sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng. Đề xuất một số kiến nghị với các doanh nghiệp phân phối laptop nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại thị trường Đà Nẵng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƢU THỊ THÙY VÂN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA LAPTOP MỚI CỦA SINH VIÊN TẠI THỊ TRƢỜNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1 TS. Võ Thị Quỳnh Nga Phản biện 2 . Lương Xuân Quỳ Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật laptop ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Đặc biệt với các tính năng hỗ trợ của mình laptop đã trở thành một dụng cụ học tập không thể thiếu phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu cũng như vui chơi giải trí của sinh viên. Laptop có đầy đủ các tính năng để thay thế hầu hết các công cụ học tập như sách vở giáo trình tài liệu nghiên cứu bút viết máy tính trong việc học của sinh viên. Ngoài ra nó còn hỗ trợ các trình chiếu để phục vụ việc thuyết trình công cụ tìm kiếm thông tin liên kết trong nhóm học tập giáo viên cộng đồng xã hội và giải trí. Chính tầm quan trọng trong học tập và giải trí đã khiến nhu cầu sử dụng laptop của các sinh viên tăng cao. Hầu như tất cả các sinh viên hiện nay đều cố gắng trang bị cho bản thân một máy laptop để hỗ trợ học tập công việc và giải trí. Từ nhận định trên có thể thấy thị trường sinh viên là một thị trường lớn đầy tiềm năng cần được quan tâm nghiên cứu khai thác trong hoạt động kinh doanh laptop. Với việc là trung tâm kinh tế và là một trong những thành phố trọng điểm miền Trung Tây Nguyên số lượng sinh viên đổ về Đà Nẵng học tập và làm việc là rất lớn. Theo số liệu thống kê của thành phố Đà Nẵng hiện có 4 trường đại học công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    9    1    26-11-2022
195    13    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.