Đặc điểm tổn thương dạ dày – tá tràng ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có sử dụng glucocorticoid

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm tổn thương dạ dày – tá tràng theo thang điểm Lanza sửa đổi ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp sử dụng glucocorticoid. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 55 bệnh nhân được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp có sử dụng glucocorticoid. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 506 - THÁNG 9 - SỐ 1 - 2021 và tiếp cận được nguồn thông tin truyền thông challenges. International Journal of Infectious về ho gà. Nghiên cứu có tìm thấy mối liên quan Diseases 87 75 83. 4. Bộ Y tế 2018 Niên giám thống kê Y tế 2018 . có ý nghĩa thống kê giữa thực hành với nơi ở và 5. Bộ Y tế 2020 . Quyết định ban hành kế hoạch trình độ học vấn. Công tác truyền thông giáo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020. dục sức khoẻ cần phải được tăng cường hơn 6. Nguyễn Thị Thanh Hương 2015 Thực trạng nữa lựa chọn các phương pháp truyền thông kiến thức thực hành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ phù hợp thời điểm truyền thông thích hợp nâng dưới 1 tuổi của các bà mẹ và một số yếu tố liên quan tại Móng cái Quảng Ninh Luận văn Thạc sỹ cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế giúp Y tế công cộng Trường Đại học Y tế Công Cộng. nâng cao kiến thức thực hành phòng bệnh của 7. Đoàn Văn Dương 2017 Thực trạng dịch sởi các bà mẹ. công tác đáp ứng phòng chống dịch và kiến thức thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại 5 xã của TÀI LIỆU THAM KHẢO huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá năm 2016 Luận 1. Karene Hoi Ting Yeung Philippe Duclos E văn Thạc sỹ Y tế công cộng Đại học Y Dược Thái Bình. Anthony S Nelson Raymond Christiaan W 8. Linus J. Dowell 2015 . The Relationship Hutubessy An update of the global burden of between Knowledge and Practice. The Journal of pertussis in children younger than 5 years a Educational Research 62 5 201 205. modelling study. Lancet Infect Dis 17 9 974 980. 9. Leon Feinstein Ricardo Sabates Tashweka 2. WHO Immunization. 10. Grant . Roberts M. Scragg R. và cộng accessed 19 04 2021. sự. 2003 . Delayed immunisation and risk of 3. Thisyakorn U. Tantawichien T. Thisyakorn C. pertussis in infants unmatched case-control study. và cộng sự. 2019 . Pertussis in the Association BMJ 326 7394 852 853. of Southeast Asian Nations epidemiology and ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG DẠ DÀY TÁ TRÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP CÓ SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID Lê Thị Thanh Ngà1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    1    26-11-2022
235    34    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.