Hoạt động marketing của các cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất thuộc làng nghề hữu bằng Hà Nội

Bài viết này tập trung nghiên cứu những yếu tố cơ bản trong hoạt động marketing của các cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất thuộc làng nghề Hữu Bằng, Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing của các cơ sở sản xuất này. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này. | HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT THUỘC LÀNG NGHỀ HỮU BẰNG HÀ NỘI MARKETING ACTIVITIES OF HƯU BANG HA NOI FURNITURE BUSINESSES TS. Nguyễn Đức Nhuận Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Thị trường đồ gỗ nội thất hiện đang là một thị trường hấp dẫn tại Việt Nam bởi đồ gỗ nội thất một trong những sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Ở thị trường nội địa ngày càng có nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia cạnh tranh. Để khẳng định vị thế của sản phẩm và doanh nghiệp trên thị trường mỗi doanh nghiệp cơ sở sản xuất cần phải nhận biết được những đặc điểm và tình thế của môi trường và thị trường kinh doanh mặt hàng này từ đó phân bổ các nguồn lực của mỗi cơ sở sản xuất để tạo ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Để thực hiện được mục tiêu trên đòi hỏi các cơ sở sản xuất phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó hoạt động marketing có vị trí quan trọng đảm bảo cho các cơ sở sản xuất các doanh nghiệp thuộc làng nghề phát triển sản xuất và tiêu thụ được sản phẩm tạo việc làm và tăng thu nhập góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bài viết này tập trung nghiên cứu những yếu tố cơ bản trong hoạt động marketing của các cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất thuộc làng nghề Hữu Bằng Hà Nội từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động marketing của các cơ sở sản xuất này. Từ khóa marketing đồ gỗ nội thất Abstract Market of furniture is now an attractive market in Vietnam because funiture is necessary for every family in the condition of increasing income and living standard. In the domestic market there are more and more funiture businesses both foreign and domestic competing with each other. In order to confirm the position of the products and businesses in the market every business has to recognise the features and situation of the environment and market deciding the resource to make furniture products to meet the customers demand. The furniture businesses

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    8    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.