Bài giảng Kinh doanh trên mạng điện tử - Bài 5: Các phương thức kinh doanh thương mại

Bài giảng Kinh doanh trên mạng điện tử - Bài 5: Các phương thức kinh doanh thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, đặc điểm và vai trò kinh doanh trên mạng điện tử; Tổ chức kinh doanh trên mạng điện tử; Bảo đảm các điều kiện cho kinh doanh trên mạng điện tử. | KINH DOANH TRÊN MẠNG ĐIỆN TỬ BÀI 5 CÁC PHƯƠNG THỨC KINH DOANH THƯƠNG MẠI - BÁN HÀNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ - BÁN HÀNG ĐA CẤP - BÁN HÀNG THEO CHUỖI KINH DOANH TRÊN MẠNG ĐIỆN TỬ 1. Khái niệm đặc điểm và vai trò kinh doanh trên mạng điện tử 2. Tổ chức kinh doanh trên mạng điện tử 3. Bảo đảm các điều kiện cho kinh doanh trên mạng điện tử 1. Khái niệm đặc điểm và vai trò kinh doanh trên mạng điện tử - Quan niệm về kinh doanh trên mạng điện tử Kinh doanh trên mạng điện tử là toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua công nghệ số hoá để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Phân biệt kinh doanh trên mạng điện tử với thương mại điện tử Thương mại quốc tế E-Commerce là quá trình mua bán chuyển nhượng trao đổi hàng hóa dịch vụ và hoặc thông tin thông qua mạng máy tính bao gồm Internet. Về cơ bản thương mại điện tử là quá trình mua bán chuyển nhượng trao đổi hàng hóa dịch vụ và hoặc thông tin thông qua mạng máy tính bao gồm Internet. Thương mại điện tử cũng có thể có lợi ích từ nhiều khía cạnh bao gồm quá trình kinh doanh dịch vụ học tập cộng tác và cộng đồng. Phân biệt kinh doanh trên mạng điện tử với thương mại điện tử Kinh doanh trên mạng điện tử E-Business liên quan đến toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ chuỗi dây chuyền giá trị mua bán qua mạng điện tử quản lý dây chuyền cung ứng quá trình đặt hàng điện tử quản lý dịch vụ khách hàng và cộng tác với đối tác thương mại Các loại hình kinh doanh trên mạng điện tử Thứ nhất Theo tiêu chí chủ thể quan hệ kinh doanh trên mạng điện tử có thể phân chia kinh doanh trên mạng điện tử ra các loại hình phổ biến như sau - Kinh doanh trên mạng điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B business to business - Kinh doanh trên mạng điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng là người tiêu dùng B2C business to consumer - Giao dịch trên mạng điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề kinh doanh B2G business to government - Kinh doanh trên mạng điện tử .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    8    1    30-11-2022
10    8    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.