Phương án phát triển hạ tầng giao thông – vận tải Tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải Tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các nội dung sau: Thực trạng hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2019; Phương án quy hoạch giao thông vận tải tỉnh BẮC GIANG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; .Mời các bạn cùng tham khảo! | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 Bắc Giang 10- 2020 MỤC LỤC PHẦN I . 1 THỰC TRẠNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG . 1 GIAI ĐOẠN 2011-2019. 1 I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG . 1 1. Cao tốc và quốc lộ . 2 2. Đường sắt quốc gia . 2 3. Đường thuỷ nội địa . 3 4. Đường tỉnh và đường liên huyện . 3 5. Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ đường sắt đường thuỷ . 3 II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI . 3 1. Phân bố không gian đường bộ đường thủy . 3 . Vị trí vai trò vận tải đường bộ đường thủy. 3 . Chiều dài và phân bố không gian mạng lưới đường bộ . 4 . Chiều dài và phân bố không gian đường thủy nội địa . 5 2. Kết cấu giao thông vận tải do trung trương quản lý trên địa bàn. 6 . Cao tốc và quốc lộ . 6 . Đường sắt quốc gia . 9 . Cảng trung tâm logistic . 10 . Đường không. 10 3. Kết cấu giao thông vận tải do tỉnh Bắc Giang quản lý . 12 . Đường tỉnh . 12 . Giao thông đô thị . 14 . Bến bãi đường bộ . 14 . Đường thủy nội địa . 15 4. Hiện trạng vận tải . 16 . Phương tiện vận tải. 16 Nguồn Cục Đăng kiểm Việt Nam. 16 Nguồn UBND các huyện thành phố Sở GTVT tỉnh Bắc Giang . 17 . Khai thác vận tải. 17 . Công nghiệp và dịch vụ sửa chữa . 22 . Đào tạo sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 23 . Trật tự an toàn giao thông . 25 III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH . 27 1. Về vận tải . 27 . Vận tải đường bộ . 27 . Vận tải đường sắt . 28 . Vận tải đường thuỷ . 28 . Thị phần vận tải . 28 . Kết nối vận tải . 28 . Đào tạo sát hạch giấy phép lái xe. 28 . Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới . 29 . Phát triển Công nghiệp giao thông vận tải . 29 2. Về kết cấu hạ tầng giao thông . 29 . Đường cao tốc . 29 . Quốc lộ đường vành đai và tuyến kết nối. 29 . Đường tỉnh . 31 . Giao thông nông thôn . 31 . Giao thông đô thị . 32 . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    4    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.