Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số hành tinh (Nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng - Trình độ trung cấp) - CĐ Cơ Giới Ninh Bình

Giáo trình mô đun Bảo dưỡng và sửa chữa biến mô thủy lực và hộp số hành tinh gồm có những nội dung chính sau: Bài 1: Cấu tạo bộ biến mô thủy lực, Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô thủy lực, Bài 3: Cấu tạo bộ truyền bánh răng hành tinh, Bài 4: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ biến mô hành tinh, Bài 5: Cấu tạo hệ thống điều khiển thủy lực, Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thủy lực. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    167    1    26-11-2022
108    11    1    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.