Hoạt động cố vấn học tập tại trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết bàn về công tác cố vấn học tập đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp đỡ sinh viên thích nghi và phát huy khả năng ở môi trường học tập mới. Mô hình cố vấn học tập tại trường ĐHĐT hoạt động hiệu quả nhờ có sự phối hợp đan xen của các đơn vị trong hệ thống cố vấn học tập. Mời các bạn cùng tham khảo! | HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Huỳnh Mỹ Linh1 Tóm tắt Công tác cố vấn học tập đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp đỡ sinh viên thích nghi và phát huy khả năng ở môi trường học tập mới. Mô hình cố vấn học tập tại trường ĐHĐT hoạt động hiệu quả nhờ có sự phối hợp đan xen của các đơn vị trong hệ thống cố vấn học tập. Mặc dù còn vài vấn đề cần quan tâm nhưng nhìn chung mô hình làm việc này đạt được kết quả nhất định. Những khó khăn đang dần được chú ý cải thiện để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động tư vấn. 1. Đặt vấn đề Tiếp cận với chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới các trường đại học trong cả nước ở Việt Nam đã chuyển sang hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo quyết định số 43 2007 QĐ-BGD amp ĐT. Theo xu hướng chung đó trường Đại học Đồng Tháp triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2008. Hình thức đào tạo này cũng kèm theo một số thay đổi về công tác quản lí giúp đỡ sinh viên trong học tập và chức danh cố vấn học tập xuất hiện. Tuy nhiên nhiệm vụ cố vấn và cách thức hoạt động ở mỗi trường không hoàn toàn giống nhau. Bài viết này chia sẻ những thành công khó khăn và đề xuất về mô hình hệ thống cố vấn học tập đang hoạt động đạt hiệu quả nhất định tại trường Đại học Đồng Tháp. 2. Các đơn vị và cấp độ của hệ thống cố vấn học tập tại trƣờng Đại học Đồng Tháp . Cấp độ tƣ vấn chung toàn trƣờng Để thực hiện hoạt động tư vấn chung cho toàn thể sinh viên nhà trường thành lập Ban tư vấn sinh viên để thực hiện chức năng cố vấn cho sinh viên trong học tập và rèn luyện. Ban tư vấn sinh viên sẽ thay thế chức danh cố vấn học tập trước đây. Thường trực tư vấn sinh viên là bộ phận đại diện cho Ban tư vấn sinh viên tiếp và giải quyết những vướng mắc của sinh viên hàng ngày. Thường trực ban tư vấn sinh viên bao gồm các giảng viên chuyên trách chuyên viên phòng đào tạo và phòng công tác sinh viên cán bộ Đoàn - Hội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.