Bài giảng Tiểu đường và thai kỳ: Tiên đoán và dự phòng

Bài giảng Tiểu đường và thai kỳ: Tiên đoán và dự phòng trình bày định nghĩa tiểu đường thai kỳ; Hội chứng kháng insulin; Chất đánh dấu quan trọng khác của đái tháo đường thai kỳ; Dự phòng đái tháo đường thai kỳ; Biến chứng đái tháo đường thai kỳ; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | GIAN CARLO DI RENZO Giáo sư Tổng Thư ký danh dự - Liên đoàn Sản Phụ khoa Quốc tế FIGO Giám đốc Trung tâm sức khỏe sinh sản Perugia - Ý Đại học Perugia - Ý HNVP 2017 TIỂU ĐƢỜNG amp THAI KỲ TIÊN ĐOÁN amp DỰ PHÕNG . DI RENZO MD PhD FRCOG hon FACOG hon FICOG hon Đại học Perugia Perugia Italy 1 Định nghĩa Tiểu đường thai kỳ GDM Định nghĩa Đề kháng Insulin bất dung nạp glucose phát hiện trong thai kỳ Tần suất 5-15 thai kỳ Cho thấy khả năng sau đó phát triển thành ĐTĐ type 2 Nguy cơ lặp lại trong thai kỳ sau 30-84 2 ĐTĐ trong thai kỳ ĐTĐ do thai kỳ Thai kỳ ở bệnh nhân đã được Tăng đường huyết trong suốt chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ không do ĐTĐ HOẶC Tăng đường huyết phát hiện Tăng đường huyết phát hiện lần đầu trong thai kỳ thoả các lần đầu trong thai kỳ tiêu chuẩn WHO về ĐTĐ ở phụ nữ không mang thai Có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm Có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ kể cả TCN 1 nào trong thai kỳ nhưng hầu hết sau 24 tuần FIGO 2015 Một khái niệm mới Tăng đường huyết trong thai kỳ ĐTĐ trong thai kỳ ĐTĐ do thai kỳ Được chẩn đoán trước khi Được chẩn đoán lần đầu có thai khi có thai FIGO 2015 3 ĐTĐ thai kỳ Tần suất Tần suất trung vị của ĐTĐ theo vùng của WHO 2005-2015 map generated from WHO website at http about regions en Tần suất ĐTĐ type 2 28 3 53 2 40 5 64 1 24 5 67 0 44 5 10 4 46 5 99 4 Milliions of people 16 2 18 7600 80 3 32 7 500 400 300 200 100 0 2000 2010 2020 2030 IDF Diabetes Atlas 2011 4 BÉO PHÌ OBESITY HỘI CHỨNG KHÁNG INSULIN XƠ VỮA ĐỘNG ĐTĐ TYPE 2 NHÂN CHỦNG MẠCH CAO HUYẾT ÁP RỐI LOẠN LIPID MÁU KHÁNG INSULIN ÍT VẬN ĐỘNG LỚN TUỔI BÉO PHÌ 5 Vòng lẩn quẩn Đại dịch NCD Các hội chứng sản khoa nặng Obesity Diabetes Béo phì Metabolic ĐTĐ Hội chứng Syndrome amp và chuyển hoá Pregnancy Thai kỳ Giả thuyết Pedersen amp Freinkel Chẩn đoán amp Xử trí Môi trƣờng chuyển hoá bất thƣờng trong tử cung Lập trình amp In dấu Thai kỳ có biến chứng Giai đoạn phôi sơ sinh ĐTĐ amp Các hội chứng Kháng Insulin sản khoa nặng Béo phì Obesity GDM PGDM PET Xử trí .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.