Bài giảng Khảo sát thực trạng, cải tiến và đánh giá phân tích sử dụng thuốc theo phương pháp liều xác định trong ngày tại Bệnh viện Quận 11 trong năm 2017

Bài giảng Khảo sát thực trạng, cải tiến và đánh giá phân tích sử dụng thuốc theo phương pháp liều xác định trong ngày tại Bệnh viện Quận 11 trong năm 2017 trình bày khảo sát thực trạng phân tích sử dụng thuốc theo DDD tại BVQ11 bằng phương pháp thủ công; Phân tích các tồn tại, đề xuất và xây dựng các ứng dụng mới theo phương pháp DDD nhằm tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến sử dụng thuốc tại Bệnh Viện Quận 11. | BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC DƯỢC BỆNH VIỆN HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 6 NĂM 2018 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC THEO PHƯƠNG PHÁP LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 TRONG NĂM 2017 Người thực hiện DSCKII. Đào Duy Kim Ngà DS. Bùi Thị Bích Phượng Cùng các cộng sự KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CẢI TIẾN VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC THEO PHƯƠNG PHÁP LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 TRONG NĂM 2017 Người thực hiện DSCKII. Đào Duy Kim Ngà DS. Bùi Thị Bích Phượng Cùng các cộng sự NỘI DUNG 1 Mở đầu 2 Tổng quan 3 Phương pháp 4 Kết quả 5 Bàn luận và kết luận 3 1. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của nghiên cứu Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin CNTT trong quản lý các hoạt động liên quan đến công tác dược tại bệnh viện BV đã có những hiệu quả nhất định. Từ năm 2012 đến nay Bộ Y Tế BYT đã ban hành các Thông Tư văn bản mới như 31 2012 TT-BYT 21 2013 TT-BYT liên quan đến công tác dược như hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện có nội dung phân tích sử dụng thuốc Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị hướng dẫn phân tích sử dụng thuốc theo phương pháp tính liều xác định trong ngày - DDD Chính vì thế cần phải tổng hợp đánh giá và đưa ra biện pháp để giám sát tình hình tiêu thụ và sử dụng thuốc và cần phải triển khai thêm nhiều ứng dụng CNTT để đáp ứng cho các hoạt động liên quan đến công tác này. 4 1. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của nghiên cứu Công tác đánh giá sử dụng thuốc mới được các Bệnh viện BV quan tâm trong những năm gần đây trong số đó có Bệnh viện Quận 11 BVQ11 . Trong những tháng đầu năm 2017 BV đang thực hiện triển khai thêm một số khoa mới. Quy mô bệnh viện phát triển tuy nhiên về nhân lực vẫn còn thiếu nên chưa có thời gian để đánh giá được việc sử dụng thuốc đã thực sự đạt hiệu quả an toàn và hợp lý. 5 1. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của nghiên cứu Trên thực tế khi bệnh viện thực hiện phân tích DDD Liều xác định trong ngày bằng phương pháp thủ công có nhiều hạn chế như đòi hỏi có nhân lực tốn nhiều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    22    2    26-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.