Bài giảng Biomarker trong nhiễm trùng hô hấp dưới cấp - TS. BS. Lê Thị Thu Hương

Bài giảng Biomarker trong nhiễm trùng hô hấp dưới cấp do TS. BS. Lê Thị Thu Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Các Biomarker nhiễm trùng; Động học của Biomarker nhiễm trùng; Ưu/ nhược điểm của Biomarker nhiễm trùng; Hướng dẫn kháng sinh theo PCT trong nhiễm trùng hô hấp ở khoa cấp cứu; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | BIOMARKER TRONG NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP DƯỚI CẤP TS BS LÊ THỊ THU HƯƠNG Trưởng khoa Hô hấp - Cơ xương khớp BV Nhân Dân Gia Định NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 Biomarker là gì 2 Các biomarker nhiễm trùng 3 Các khuyến cáo liên quan NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 Biomarker là gì 2 Các biomarker nhiễm trùng 3 Các khuyến cáo liên quan Tác nhân gây viêm phổi cộng đồng Jain S. et al. N Engl J Med. 2015 Jul 30 373 5 415-27 Tiếp cận chẩn đoán nhiễm trùng Chẩn đoán vi Cấy PCR sinh Đáp ứng vật chủ Biomarker không đặc hiệu không vi sinh Biomarker là gì Một đặc tính được đo lường và đánh giá khách quan như là một chỉ số của các quá trình sinh học bình thường quá trình sinh bệnh hoặc đáp ứng với can thiệp điều trị NIH Biomarkers Definitions Working Group. Atkinson et al. Clin Pharmacol Ther. 2001 69 3 89-95 Phát hiện Khẳng định Chuẩn hóa amp Áp dụng sàng lọc Nhận diện - gt Xác lập tính phù hợp trong dân số - gt Ứng dụng lâm sàng Nguồn gốc biomarker NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1 Biomarker là gì 2 Các biomarker nhiễm trùng 3 Các khuyến cáo liên quan Biomarker nhiễm trùng Truyền thống bạch cầu máu VS C-reactive protein - CRP Procalcitonin - PCT Cytokine IL-1β IL-6 TNF-α IL-8 Khác Động học của biomarker nhiễm trùng Meisner M. J Lab Med 1999 23 263-72 Biomarker phân biệt vi khuẩn và virus Haran . et al. American Journal of Emergency Medicine 2013 31 137 144 CRP phân biệt vi khuẩn và virus Haran . et al. American Journal of Emergency Medicine 2013 31 137 144 Fig. 1 TLR phân biệt vi khuẩn và virus TLR2 TLR4 Takashi Yusa et al. Journal of Infection and Chemotherapy 2017 23 96-100 Fig. 2 Cytokine phân biệt vi khuẩn và virus Takashi Yusa et al. Journal of Infection and Chemotherapy 2017 23 96-100 Biomarker trong chẩn đoán tác nhân nhiễm trùng Terence Chan Frank Gu. Expert Rev. Mol. Diagn. 11 5 487 496 2011 Tính chính xác trong chẩn đoán viêm phổi của các biomarker Nghi viêm phổi không X quang Shaddock EJ. Pneumonia 2016 8 17 Tính chính xác trong chẩn đoán viêm phổi của các biomarker Viêm phổi trên X quang Shaddock

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    10    1    30-11-2022
3    46    1    30-11-2022
3    22    1    30-11-2022
6    10    1    30-11-2022
134    20    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.