Bài giảng Giới tính thai và giới tính bánh nhau

Bài giảng Giới tính thai và giới tính bánh nhau trình bày các nội dung chính sau: Các khía cạnh về giới tính và chủng tộc; Tỉ lệ giới tính liên quan đến độ dài thai kỳ; Khía cạnh giới tính trong sinh non; Khác biệt giới tính và kết cục thai kỳ; Vai trò của bánh nhau; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | GIỚI TÍNH THAI amp GIỚI TÍNH BÁNH NHAU . Di Renzo MD PhD FACOG FRCOG FICOG University of Perugia Italy TIỀN ĐỀ Các khía cạnh về giới tính và chủng tộc Tỉ lệ giới tính nam nữ lúc sanh ở mức trung bình Khu vực châu Á Thái Bình Dương có tỉ lệ nam nữ lúc sinh cao nhất thế giới . Tỉ lệ giới tính lúc sinh ở nhóm Latinh nằm ở khoảng giữa đối với chủng tộc da trắng và da đen . Người dân da đỏ bản xứ ở Mỹ có tỉ lệ giới tính lúc sinh thấp nhất . Trong khi các nghiên cứu tại châu Âu báo cáo tỉ lệ giới tính ở khu vực này xấp xỉ . Lancet 1997 Tỉ lệ giới tính liên quan đến độ dài thai kz Tỉ lệ giới tính nam nữ cực kì cao được tìm thấy ở những thai kì chấm dứt tại thời điểm 16-19 tuần 248 100. Tỉ lệ này giảm nhanh chỉ còn 130 100 vào thời điểm 20 tuần thai và giữ gần như hằng định ở mức này đến 36 tuần và dần bình ổn về mức cân bằng ở thai đủ ngày 100 100. Jongbloet Am J Obstet Gynecol 2005 Khía cạnh giới tính trong sinh non Số liệu quốc gia của Thụy Điển cho thấy thai nam có xu hướng sinh non cao hơn chiếm 55-60 những thai kì sinh trong khoảng 23-32 tuần. Số lượng chết sơ sinh ở những tuổi thai này cũng nhiều hơn ở trẻ nam. Năm 1993 tỉ lệ tử vong chung ở thời điểm 1 tuổi không phân biệt tuổi thai lúc sinh tại Thụy Điển là với trẻ nam và đối với trẻ nữ. Tử suất trẻ em dưới 1 tuổi khác biệt nhất giữa 2 giới là khi trẻ sinh ra ở tuổi thai 23-24 tuần với tần suất 62 là nam và 38 là nữ. BJOG 2003 CORTICOSTEROIDS amp RDS CƠ CHẾ TÁC DỤNG Corticosteroids Nguyên bào sợi phổi thai Testosterone β-receptor của Insulin phế nang thai Yếu tố nguyên bào sợi phổi Lecitin 2 loại tế bào phổi cAMP Coline Prolactin Aminophylline Yếu tố kích thích Beta Phân tích hồi quy đa biến logistic nhằm đánh giá những tác động độc lập của tuổi thai giới tính IUGR trên tử suất loạn sản phế quản phổi và xuất huyết trong não thất đã cho thấy tuổi thai là yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào cả 3 biến kết cục đầu ra trong khi IUGR chỉ làm tăng tử suất và giới tính nam .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.