Phát triển kinh tế số - bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam

Bài viết này bàn về khái niệm “Digital Economy”, điểm lại những nét chính cùng một số phân tích về tình hình phát triển kinh tế số của Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp . | 34 PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết ThS. Phạm Văn Minh Viện CNTT amp Kinh tế số - ĐH Kinh tế Quốc dân TÓM TẮT Phát triển kinh tế số được coi là xương sống và trở thành xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp . Để phát triển kinh tế số thành công các quốc gia cần có chiến lược và lộ trình rõ ràng. Riêng đối với Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều vấn đề từ hành lang pháp lý hạ tầng công nghệ đến nguồn nhân lực phát triển kinh tế số Trên thế giới nhiều nước đã phát triển kinh tế số thành công và thực sự có thể đem đến nhiều kinh nghiệm hữu ích giúp Việt Nam nhìn nhận và rút ra những bài học kinh nghiệm hướng đến phát triển nền kinh tế số linh hoạt và hiệu quả qua đó giúp tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Bài viết này bàn về khái niệm Digital Economy điểm lại những nét chính cùng một số phân tích về tình hình phát triển kinh tế số của Singapore Hàn Quốc và Trung Quốc từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp . Từ khóa kinh tế số phát triển kinh tế số bài học kinh nghiệm 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Bởi phát triển kinh tế số mở ra cơ hội lớn cho các nước đang phát triển có thể thu hẹp khoảng cách với các nước giàu và nó cũng giúp các nước giàu phát triển càng nhanh và bỏ càng xa các nước khác. Việt Nam cũng đang bị cuốn vào dòng chảy đó cụ thể Nghị quyết 52-NQ TW ngày 27 9 2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2030 chiếm trên 30 GDP. Để đạt được mục tiêu này Việt Nam cần khắc phục những điểm yếu nội tại trong nền kinh tế như trình độ kinh tế thấp thể chế pháp lý chưa chặt chẽ đồng bộ minh bạch và chưa theo kịp sự chuyển đổi của các mô hình kinh doanh mới của nền kinh tế số hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông CNTT amp TT yếu vấn đề an ninh an toàn và bảo mật trên không gian mạng chưa đảm bảo. Tuy vậy Việt Nam cũng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    46    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.