Bài giảng Kỹ thuật Robot - Nguyễn Hoàng Long

Bài giảng Kỹ thuật Robot gồm có 9 bài, cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết về: Cơ sở động học, động lực học vật rắn; động học thuận robot công nghiệp; động học ngược robot công nghiệp; động lực học robot công nghiệp; lập trình quỹ đạo; điều khiển robot; hệ thống điều khiển robot; cơ sở thiết kế robot. | Giáo viên Nguyễn Hoàng Long Đơn vị Bộ môn Robot đặc biệt amp CĐT Khoa Hàng không vũ trụ CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Ø Giới thiệu. Ø Mục đích yêu cầu vị trí môn học - Mục đích Trang bị cho Học viên Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Robot và kỹ thuật Robot qua đó xây dựng những nền tảng kỹ thuật cần thiết cho hoạt động công tác sau này của các bạn HV SV. - Yêu cầu HV SV phải nắm bắt được các khái niệm cơ bản các mảng kiến thức về cơ học cơ khí qua đó vận dụng nghiên cứu các kết cấu cơ khí của tay máy phương pháp nghiên cứu đông học và động lực học tay máy các mảng kiến thức về điều khiển cũng như hiểu và nắm bắt được những hướng ứng dụng của Robot trong cuộc sống ngày nay. - Vị trí môn học Là một trong những môn học cơ bản nhất trong học thuật và nghiên cứu chuyên ngành Cơ điện tử. cốt lõi xương sống của nghành . CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU ØPhương pháp học tập nghiên cứu môn học - Học và nắm bắt bài giảng kết hợp nghiên cứu giáo trình tài liệu. - Học lý thuyết kết hợp vận dụng làm bài tập nghiên cứu thực hành cụ thể khi có điều kiện ØPhương pháp đánh giá môn học - Theo giờ lên lớp - Theo thời hạn hoàn thành bài tập được giao - Hình thức đánh giá khi thi Thi vấn đáp. Tổng quan chương trình môn học Ø Lý thuyết 36 tiết Ø Bài tập 09 tiết. 1. Mở đầu Bài tập động học tay máy 2. Cơ sở động học động Bài tập động lực học tay máy lực học vật rắn. Bài tập lập trình quỹ đạo 3. Động học thuận Robot công nghiệp Ø Tiểu luận bài tập lớn. 4. Động học ngược Robot công nghiệp Ø Giáo trình tài liệu tham khảo. 5. Động lực học Robot 1. Cơ sở robot công nghiệp. Nguyễn Văn công nghiệp Khang Chu Anh Mỳ. NXB GD năm 2011 6. Lập trình quỹ đạo 2. Kỹ thuật Robot. Đào Văn Hiệp. NXB 7. Điều khiển robot. KH amp KT 2003 2004. 8. Hệ thống điều khiển 3. Robot công nghiệp. Phạm Đăng Phước Robot. 4. Modeling and control of Robot 9. Cơ sở thiết kế robot. manipulator. Lorenzo Sciavicco and Bruno Siciliano 1. Lịch sử Robotics. Robot là một thuật ngữ chỉ người lao công trong hệ ngôn ngữ X-la-vơ. Chẳng hạn trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.