Sáng kiến kinh nghiệm THPT: The use and the effectiveness of using reading in teaching writing at Vinh Cuu high school

Objectives of the research: The aim of this research is to investigate the use and the effectiveness of taking advantage of reading in teaching writing in Vietnamese classrooms. At the same time, it also creates the environments for students to write confidently basing on reading skills. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU Mã số . SÁNG KIẾN Người thực hiện Lê Thị Ngọc Thiện Lĩnh vực nghiên cứu - Quản lý giáo dục - Phương pháp dạy học bộ môn Anh Văn - Lĩnh vực khác Có đính kèm Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN Mô hình Đĩa CD DVD Phim ảnh Hiện vật khác Năm học 2019-2020 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT VĨNH CỬU SÁNG KIẾN Người thực hiện Lê Thị Ngọc Thiện Lĩnh vực nghiên cứu - Quản lý giáo dục - Phương pháp giáo dục - Phương pháp dạy học bộ môn Anh Văn - Lĩnh vực khác Năm học 2019-2020 MỤC LỤC Trang INTRODUCTION .1 1. Context of the solution . 1 2. Reasons for choosing the topic . 1 3. Study scope and study subjects . 1 4. Objectives of the research . 1 CONTENTS .2 I. THEORETICAL BACKGROUND AND REALITY . 2 1. Theoretical background . 2 2. Reality. 2 II. CONTENTS OF INVENTION . 3 1. Implementation . 3 2. Advantages and disadvantages. 7 3. Evaluation . 8 a New points . 8 b Effects . 8 c Application and results . 11 1. Experiences drawn from the process of applying the invention. . Error Bookmark not defined. 2. Recommendation for implementing and applying the invention Bookmark not defined. 3. Declaration . Error Bookmark not defined. APPENDICES .1 REFERENCES .1 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung viết tắt 1 TESOL Teaching English to Speakers of other Languages 2 EFL English as a Foreign Language 3 Master of Arts THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến The use and the effectiveness of using reading in teaching writing at Vinh Cuu high school 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Giảng dạy Tiếng Anh 3. Tác giả - Họ và tên Lê Thị Ngọc Thiện Nam nữ Nữ - Trình độ chuyên môn Cử nhân Anh Văn - Chức vụ đơn vị công tác Giáo viên THPT Vĩnh Cửu - Điện thoại 079 2826 815. Email lethien2607@ Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến 100 . 1 THE USE AND THE EFECTIVENESS OF USING READING IN TEACHING WRITING AT VINH CUU HIGH SCHOOL INTRODUCTION 1. Context of the solution It is .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.