Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Chiến lược kinh doanh của công ty Nestlé

Mục tiêu quan trọng nhất mà chiến lược kinh doanh hướng tới là lợi nhuận cao và bền vững. Mục tiêu chiến lược thường được đo bằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) nhưng cũng có thể đo bằng các tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA). Doanh nghiệp cũng có thể đưa các mục tiêu khác vào chiến lược kinh doanh như tăng trưởng, thị phần, chất lượng, giá trị khách hàng Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện kinh tế và quản lý VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỀ TÀI Chiến lược kinh doanh của công ty Nestlé Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Quang Chương Mã lớp 125504 Sinh viên thực hiện Hoàng Việt Long - 20181596 Đoàn Thị Tố Uyên - 20175347 Đỗ Hoàng Long - 20184968 Nguyễn Đức Lộc - 20181585 Hà nội 5 2021 i Mục lục LỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG. 2 Chương 1 Cơ sở lý thuyết. 2 niệm và vai trò. 2 Chiến lược kinh doanh là gì . 2 Tầm quan trọng vai trò của chiến lược kinh doanh . 2 Phân biệt Chiến lược kinh doanh với Kế hoạch kinh doanh với Mô hình kinh doanh . 4 2. Các yếu tố và cấp độ của chiến lược kinh doanh . 4 Các yếu tố của chiến lược kinh doanh . 4 Các cấp độ của chiến lược kinh doanh. 6 3. Xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp . 7 Chương 2 Chiến lược kinh doanh của công ty Nestlé . 9 1. Giới thiệu . 9 Giới thiệu chung . 9 Lịch sử phát triển . 10 Những giá trị và nguyên tắc kinh doanh . 11 2. Chiến lược kinh doanh của công ty Nestlé . 12 Chiến lược quốc tế thâm nhập thị trường mới bằng các sản phẩm chủ lực . 12 Chiến lược xuyên quốc gia để tối ưu hóa việc phát triển sản phẩm truyền thống vào các thị trường mới . 13 Chiến lược đa nội địa để phát triển danh mục sản phẩm địa phương . 14 Chiến lược xuyên quốc gia được kết hợp với chiến lược đa nội địa và chiến lược quốc tế được áp dụng hiện nay vào các thị trường mới nổi. . 15 Cấu trúc tổ chức của Nestlé để thực hiện chiến lược hổn hợp hiện nay . 18 KẾT LUẬN . 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO ii LỜI MỞ ĐẦU Giao thương quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Nó đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các quốc gia hội nhập đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập này là các tập đoàn đa quốc gia những tập đoàn này đã góp phần rất lớn trong việc toàn cầu hóa thúc đẩy giao thương giữa các nền kinh tế và đóng góp không nhỏ vào các nền kinh tế các nước đang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
40    14    1    29-06-2022
126    18    1    29-06-2022
136    145    2    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.