Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Triết lý kinh doanh của Tập đoàn Vinamilk

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sao thấy được triết kinh doanh của Vinamilk, đồng thời nhiệm vụ của chúng ta là rút bài học và làm sao vận dụng bài học đó như thế nào cho cuộc sống. | TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ - VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỀ TÀI Triết lý kinh doanh của Tập đoàn VINAMILK Giảng viên hƣớng dẫn Nguyễn Quang Chƣơng Nhóm sinh viên thực hiện nhóm 34 Họ và tên MSSV Mã lớp Phùng Quốc Tuấn 20192149 125504 Hà Nội 2021 0 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH . Khái niệm triết lý kinh doanh .3 . Nội dung triết lý kinh doanh của doanh nghiệp .3 . Sứ mệnh của doanh nghiệp .3 . Các mục tiêu cơ bản của doanh . Hệ thống các giá trị của doanh . Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp .5 . Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của triết lý doanh . Cách thức xây dựng triết lý doanh . Các hình thức thể hiện của triết lý doanh nghiệp .8 . Vai trò của triết lý doanh nghiệp trong quản lý và phát triển doanh nghiệp .9 CHƢƠNG 2. TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN VINAMILK PHẦN I GIỚI THIỆU C NG TY C PHẦN S A VINAMILK 1. Khái quát về c ng ty s a số đặc điểm chính của c ng Quá tr nh h nh th nh v phát tri n của c ng ty N T m nh n sứ mệnh giá trị cốt l i của c ng Lĩnh vực kính Mục tiêu của công PHẦN II HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1. Phân tích m i trƣờng kinh doanh bên ngoài của doanh . M i trường vĩ m quốc gia v to n c u Cơ cấu tổ chức bộ . Chính sách về xuất nhập khẩu sữa v Thói quên uống sữa của người Phân tích ng nh 2. Phân tích m i trƣờng nội bộ doanh hƣớng kinh doanh và mục tiêu của doanh 4. Phân tích ma trận SWOT và hình thành các chiến lƣợc kinh PHẦN III CÁC VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC 1. Hoạt động marketing của doanh nghị của doanh KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 LỜI NÓI ĐẦU chọn đề tài Trong thời kì mở cửa của nền kinh tế hiện nay đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO chúng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.