Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Triết lý kinh doanh của tập đoàn Amaron

Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Triết lý kinh doanh của tập đoàn Amaron gồm các nội dung chính như: Cở sở lý luận về triết lý kinh doanh; Triết lý kinh doanh của tạp đoàn Amaron. Mời các bạn cùng tham khảo! | TIỂU LUẬN VĂN HÓA KINH DOAN VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Đề tài triết lý kinh doanh của tập đoàn amaron Giáo vien hướng dẫn Nguyễn Quang Chương Mã lớp 125504 nhóm 42 Sinh viên thực hiện Họ và tên Mã số sinh viên Đoàn Trọng Anh 20196017 Trần Quốc Tản 20196209 Phạm Duy Khánh 20196124 Mục Lục Lời nói đầu. Nội dung. Chương 1 cở sở lý luận về triết lý kinh doanh niệm chung về triết lý doanh nghiệp yếu tố tạo nên triết lý doanh nghiệp trò của triết lý doanh nghiệp đường hình thành triết lí doanh nghiệp Chương 2 triết lý kinh doanh của tạp đoàn amaron 1. Giới thiệu chung về tập đoàn amaron 2. Lịch sử ra đời và sự hình thành của amaron 3. Sứ mạng và giá trị 4. Triết lý kinh doanh của tập đoàn amaron 5. Giá trị cốt lõi 6. Một số thành tựu nổi bật 7. Định hướng phát triển trong tương lai Chương 3 kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Lời mở đầu Kinh doanh là hoạt động cơ bản của con người xuất hiện cùng với hàng hóa và thị trường. Trong nền kinh tế thị trường kinh doanh là một nghề chính đáng xuất phát từ nhu cầu phát triển của xã hội do sự phân công lao động tạo ra. Càng ngày con người càng nhận ra rằng kinh doanh không phải chỉ có các yếu tố thuộc về kinh tế mà một bộ phận quan trọng nữa của nó đó là các yếu tố văn hóa một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâu dài đâu phải chỉ nhờ việc cạnh tranh cung cấp hàng hóa dịch vụ mà còn ở cách thức mà doanh nghiệp đó cung ứng tới khách hàng cách mà doanh nghiệp tổ chức nên bộ máy nhân sự Hai yếu tố kinh tế và văn hóa luôn tác động qua lại và bổ sung cho nhau tạo nên một doanh nghiệp hoàn chỉnh. Mục tiêu chính của một doanh nghiệp là kinh doanh để kiếm lời. Còn việc kinh doanh như thế nào kinh doanh đem lại lợi ích và giá trị cho ai thì đó là vấn đề của văn hóa doanh nghiệp. Tư tưởng tinh thần văn hóa doanh nghiệp được thể hiện thông qua triết lý kinh doanh. Đó là một hệ thống các giá trị cốt lõi có vai trò như kim chỉ nam định hướng các hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Chương 1 Cơ sở lí luận về triết lí

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    24    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.