Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Viễn thông Viettel

Tiểu luận Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Viễn thông Viettel gồm các nội dung chính như: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Mời các bạn cùng tham khảo! | Đề tài Văn Hóa doanh nghiệp Tập Đoàn Viễn Thông Viettel GVHD NGUYỄN QUANG CHƯƠNG Lớp Văn Hóa Kinh Doanh Và Tinh Thần Khởi Nghiệp SVTH Đặng Hoàng Anh MSSV 20172181 Bùi Thị Thanh Tâm MSSV 20163608 Trương Duy Quyền MSSV 20180259 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP . Khái niệm . Văn hóa Từ xưa đến nay có rất nhiều định nghĩa về văn hóa với mỗi lĩnh vực mỗi góc đôi khác nhau thì có một định nghĩa được đưa ra . Với mỗi định nghĩa về văn hóa khác nhau phản ảnh một cách nhìn cách đánh giá khác nhau Wikipedia định nghĩa Văn hóa là sản phẩm của loài người văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội . Song chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người và duy trì sự bền vững và trật tự hội Văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa . Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người . Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con người tạo ra Một định nghĩa khác của văn hóa Văn hóa là hệ thống các giá trị và chuẩn mực được chia sẻ giữa một nhóm người và khi nhìn tổng thể thì nó cấu thành nên cuộc sống . Khái quát chung Văn hóa là toàn bộ hoạt động vật chất tinh thần mà loài người sáng tạo ra trong lịch sử trong mối quan hệ với con người tự nhiên và xã hội được đúc kết lại thành hệ giá trị và chuẩn mực xã hội . Nói tới văn hóa là nhắc tới con người đồng thời đề cập đến việc phát huy năng lực bản thân nhằm hoàn thiện con người và xã hội . Có thể nói văn hóa là tất cả những gì gắn liền với con người và y thức để rồi lại trở về với chính nó quot . Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song cùng với sự phát triển của doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống các y nghĩa giá trị niềm tin chủ đạo nhận thức và phương pháp tư

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.