Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)

Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) giới thiệu đến các bạn những nội dung về Cơ sở lý thuyết về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Phân tích thực trạng của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ - - BÁO CÁO MÔN HỌC VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Tên đề tài Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh FHS . Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Quang Chương Nhóm sinh viên thực hiện Họ tên sinh viên MSSV Mã lớp học Nguyễn Thị Bích Ngọc 20185388 125504 Nguyễn Thị Quý 20185396 125504 Hồ Thị Tuyết 20185424 125504 Nguyễn Ngọc Thìn 20185408 125504 Hà Nội Tháng 0 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ - - BÁO CÁO MÔN HỌC VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Điểm Nhận xét của giáo viên Tên đề tài Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh FHS . Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Quang Chương Nhóm sinh viên thực hiện Họ tên sinh viên MSSV Mã lớp học Nguyễn Thị Bích Ngọc 20185388 125504 Nguyễn Thị Quý 20185396 125504 Hồ Thị Tuyết 20185424 125504 Nguyễn Ngọc Thìn 20185408 125504 Hà Nội Tháng 0 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 2 NỘI DUNG . 3 PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP . 3 1. Đạo đức kinh doanh . 3 . Khái niệm . 3 . Các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh . 3 . Tính trung thực . 3 . Tôn trọng . 3 . Giá trị và sự công bằng . 3 . Ý nghĩa của việc thực hiện tốt đạo đức kinh doanh . 4 . Đạo đức trong kinh doanh góp phần điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh doanh . 4 . Đạo đức kinh doanh góp phần vào chất lượng của doanh nghiệp . 4 . Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự cam kết và tận tâm của nhân viên . 5 . Đạo đức kinh doanh góp phần làm hài lòng khách hàng . 5 . Đạo đức kinh doanh góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp . 6 . Đạo đức kinh doanh góp phần vào sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia . 6 nhiệm xã hội . 6 . Khái niệm . 6 . Các quan niệm về trách nhiệm xã hội . 6 . Các lý do phải thực hiện trách nhiệm xã hội . 7 . Một số vấn đề nhằm thúc đẩy các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.