Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Phân tích triết lý kinh doanh của tập đoàn TH True Milk

Triết lý kinh doanh có vai trò rất quan trọng, là một trong những nguyên nhân tạo nên thành công của các doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có được định hướng rõ ràng, công cụ để phát triển doanh nghiệp bền vững. Với triết lý kinh doanh của mình, TH True Milk đang từng bước phát triển và khẳng định vị thế của mình trên các thị trường trong và ngoài nước. TH True Milk đã có nhiều thành công và đột phá trong ngành sữa tươi tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của nghiên cứu! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BÁO CÁO MÔN HỌC Chủ đề Triết lý kinh doanh của TH True Milk Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Quang Chương Sinh viên thực hiện Nhóm 36 Nguyễn Công Minh 20181650 Bùi Trung Nghĩa 20181672 Lê Minh Ánh 20192320 Phùng Văn Tuyên 20173601 MỤC LỤC Lời mở đầu .2 Phần 1 Cơ sở lý thuyết .3 1. Khái niệm triết lý kinh doanh .3 2. Các hình thức thể hiện của triết lý kinh doanh .3 3. Vai trò của triết lý kinh doanh .4 4. Điều kiện xây dựng triết lý kinh doanh .5 Phần 2 Triết lý kinh doanh của người đàn bà sữa tươi Chủ tịch tập đoàn TH .7 1. Kinh doanh bắt nguồn từ cải cách giádục . 7 2. Triết lý kinh doanh của một người mẹ . .9 3. Triết lí kinh doanh vì cộng đồng . .11 4. Rực rỡ con đường tương lai . .13 Phần 3 Bài học rút ra . 14 Kết luận .15 Tài liệu tham khảo 15 Lời mở đầu Đối với các tổ chức vĩ đại triết lý được hình thành từ ngày đầu tiên bởi người sáng lập tổ chức đó và được duy trì xuyên suốt trong một quá trình dài. Một là những triết lý được hình thành từnhững ngày đầu tiên hài là những triết lý được duy trì xuyên suốt quá trình tồn tại của tổchức. Nhưng điểm thứba đặc biệt là các triết lý này mặc dù không giống nhau nhưng cùng được duy trì xuyên suốt và thông qua sự xuyên suốt đó tạo thành sự nhân diện thành sự khác biệt. Chúng ta lập kế hoạch cho một công ty cho một phòng hoặc một nhóm cũng giống như việc lập kếhoạch cho cuộc đời mình. Hình thành một triết lý sống không quá khó nhưng quan trọng phải duy trì nó xuyên suốt. Khi ta đứng trước nhiều lựa chọn tốt thì cần phải quyết định lấy một sự lựa chọn nào đó. Lúc ấy Triết lý sống chính là bộ lọc giúp chúng ta ra quyết định tốt hơn . Triết lý kinh doanh là lý tưởng là phương châm hành động là hệgiá trịvà mục tiêu chung cuảdoanh nghiệp chỉdẫn cho hoạt động kinh doanh nhằm làm cho doanh nghiệp đạt hiệu quảcao trong kinh doanh. ỞViệt nam triết lý kinh doanh còn khá mới mẻvới các doanh nghiệp. Vì thếdoanh nghiệp cần khai thác được vài trò của triết lý kinh doanh và hình thành được triết lý .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    28    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.