Báo cáo nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Triết lý kinh doanh của tập đoàn Toyota

Triết lý doanh nghiệp góp phần tạo lập nên văn hóa doanh nghiệp, là yếu tố có vai trò quyết định trong việc thúc đẩy và bảo tồn nền văn hóa này. Qua đó, nó góp phần tạo nên một nguồn nội lực mạnh mẽ từ doanh nghiệp. Triết lý doanh nghiệp có vị trí quan trọng nhất trong số các yếu tố hợp thành văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của nghiên cứu! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ -o0o- BÀI TẬP NHÓM VĂN HOÁ KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Đề tài Triết lý kinh doanh của tập đoàn Toyota GVHD Th. S Nguyễn Quang Chương Nhóm 16 Mã lớp 125504 STT Họ và Tên MSSV 1 Tạ Quang Đại 20191392 2 Mạc Như Tới 20196248 3 Trương Trung Hiếu 20182142 4 Lưu Vương Trọng Hiếu 20186042 Hà Nội 05 2021 Mục Lục I. Cơ sở lý thuyết về Triết lý kinh doanh . 3 1. Khái niệm . 3 2. Vai trò . 3 3. Nội dung. 3 4. Cách thức xây dựng Triết lý kinh doanh. 6 5. Triết lý kinh doanh là cốt lõi của việc xây dựng văn hoá Doanh nghiệp . 7 II. Phân tích triết lý kinh doanh của Toyota . 8 1. Giới thiệu về Toyota . 8 2. Triết lý kinh doanh của Toyota . 9 . Triết lý kinh doanh làm nên thành công của Toyota tại Việt Nam . 9 . Sứ mệnh . 9 . Tầm nhìn . 10 . Hệ thống các giá trị của Toyota . 10 . Thành tựu của Toyota Việt Nam . 12 3. Phân tích triết lý kinh doanh của Toyota thông qua Case Study . 15 III. Bài học rút ra . 21 1. Bài học rút ra . 21 2. Kết luận . 23 Danh mục tài liệu tham khảo . 25 2 I. Cơ sở lý thuyết về Triết lý kinh doanh 1. Khái niệm Khái niệm Triết lý kinh doanh là - Theo vai trò Triết lý kinh doanh là những tư tưởng chỉ đạo định hướng dẫn dắt hoạt động kinh doanh. - Theo yếu tố cấu thành Triết lý kinh doanh phương châm hành động là hệ giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp chỉ dẫn cho hoạt động kinh doanh. - Theo cách thức hình thành Triết lý kinh doanh là những tư tưởng phản ánh thực tiễn kinh doanh qua con đường trải nghiệm suy ngẫm và khái quát hóa của các chủ thể kinh doanh và chỉ dẫn cho hoạt động kinh doanh. Như vậy có thể hiểu Triết lý kinh doanh là những quan niệm giá trị mà doanh nghiệp doanh nhân và các chủ thể kinh doanh theo đuổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó quan niệm là cách nhận thức đánh giá về một sự kiện hiện tượng Giá trị là những nguyên tắc tiêu chuẩn chỉ dẫn cho hành động của con người. 2. Vai trò Vai trò của Triết lý kinh doanh trong sự phát triển

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.