Các yếu tố tác động đến quyết định đi du lịch đường sông tại TP. Hồ Chí Minh của khách du lịch nội địa

Bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch đường sông tại TP. Hồ Chí Minh của khách du lịch nội địa và đề ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của du lịch đường sông, phục hồi và thúc đẩy một số tuyến du lịch đường sông chưa hoạt động hiệu quả. | CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐI DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA Nguyễn Thảo Bảo Trân Lê Thị Diên Nguyễn Lê Quỳnh Anh Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh GVHD ThS. Nguyễn Anh Lợi TÓM TẮT Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh bên cạnh những hạn chế như ô nhiễm môi trường sông tài nguyên du lịch có hạn. thì những hành động thiết thực như cải cách các thủ tục hành chính quy hoạch mạng lưới để mở thêm nhiều cảng bến thay đổi cách nhìn về du lịch đường sông Nghiên cứu nay nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch đường sông tại TP. Hồ Chí Minh của khách du lịch nội địa và đề ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của du lịch đường sông phục hồi và thúc đẩy một số tuyến du lịch đường sông chưa hoạt động hiệu quả. Từ khóa du lịch đường sông khách du lịch nội địa các yếu tố ảnh hưởng quyết định đi du lịch Tp. Hồ Chí Minh. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thực tế những năm gần đây Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều loại hình thức du lịch giao thông trên đường sông Sài Gòn như nhà hàng nổi trên sông về đêm du thuyền ca nô đường sông với 5 tuyến khác nhau. Đặc biệt là tuyến tuyến buýt đường sông được khai thác từ tháng 11 2017 mở ra nhiều hy vọng cho du lịch đường sông một tiềm năng đầy triển vọng góp phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội cho thành phố. Theo đó du lịch đường sông DLĐS của vẫn chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế của mình. Nhìn chung DLĐS còn nghèo nàn đơn điệu chưa thỏa mãn nhiều đối tượng khách khác nhau không đạt hiểu quả như kỳ vọng. Cho nên cần phải có một nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định du lịch đường sông tại của khách du lịch nội địa. 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thuyết Khái niệm du lịch Theo liên hiệp Quốc các tổ chức lữ hành chính thức International Union of Official Travel Oragnization IUOTO du lịch được hiểu là hành động du hành đến một nơi khác với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    35    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.