Tóm tắt luận án Tiến sĩ Răng hàm mặt: Hiệu quả điều trị phẫu thuật VQR mạn tính có hỗ trợ bằng dẫn xuất từ khuôn men - Emdogain

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, X quang bệnh VQR mạn tính giai đoạn IV theo AAP của nhóm bệnh nhân tại Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội từ 2016-2019; đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật VQR mạn tính có sử dụng dẫn xuất từ khuôn men – Emdogain ở nhóm bệnh nhân trên. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỒNG THỊ MAI HƢƠNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VIÊM QUANH RĂNG MẠN TÍNH CÓ HỖ TRỢ BẰNG DẪN XUẤT TỪ KHUÔN MEN - EMDOGAIN Chuyên ngành Răng Hàm Mặt Mã số 62720601 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ RĂNG HÀM MẶT HÀ NỘI - 2021 CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học . Trịnh Đình Hải . Nguyễn Thị Hồng Minh Phản biện 1 . Phạm Thị Thu Hiền Phản biện 2 . Lê Thị Thu Hà Phản biện 3 . Tống Minh Sơn Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Họp tại Trường Đại học Y Hà Nội Vào hồi giờ ngày tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc gia Việt Nam 2. Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN 1. Đồng Thị Mai Hương 2020 . Hiệu quả điều trị phẫu thuật viêm quanh răng mạn tính có hỗ trợ bằng dẫn xuất từ khuôn Men Emdogain. Tạp chí nghiên cứu Y học. 132 8 . 45-54. 2. Đồng Thị Mai Hương Trịnh Đình Hải Nguyễn Thị Hồng Minh 2020 . Mô tả đặc điểm lâm sàng x quang và kết quả điều trị phẫu thuật viêm quanh răng mạn tính. Tạp chí nghiên cứu Y học. 135 11 . 197-204. 1 THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh quanh răng là bệnh phổ biến trong các bệnh răng hàm mặt. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi mọi quốc gia trên thế giới chiếm tỉ lệ cao trong cộng đồng và mang tính chất xã hội. Tại Mỹ nghiên cứu của Walter và cộng sự đã cho thấy tỉ lệ VQR trong cộng đồng là 25-41 . Tại Việt Nam theo điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc năm 2001 tỷ lệ người viêm lợi và VQR lên tới 90 trong đó tỉ lệ người bị VQR ở lứa tuổi 35-44 là 36 4 ở lứa tuổi 45 trở lên là 46 2 . Cho đến nay việc điều trị bệnh VQR còn gặp nhiều khó khăn vì bệnh căn bệnh sinh rất phức tạp chưa có một phương pháp đặc trị mà điều trị VQR bao gồm một phức hợp điều trị gồm nhiều phương pháp. Trong đó có hai phương pháp chính là điều trị bảo tồn và điều trị bằng phẫu thuật. Điều trị bảo tồn VQR hay điều trị bằng phương pháp không phẫu thuật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.