Tóm tắt luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: Một số hệ mã hóa với quyền giải mã linh động

Mục tiêu của đề tài là nắm bắt được tổng quan tình hình nghiên cứu hiện nay của một số loại mã hóa như: Mã hóa quảng bá, mã hóa quảng bá đa kênh và mã hóa dựa trên thuộc tính; xây dựng được lược đồ mã hóa quảng bá đa kênh mới, khắc phục được một số điểm yếu của hệ BE hiện có, . | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRỊNH VĂN ANH MỘT SỐ HỆ MÃ HÓA VỚI QUYỀN GIẢI MÃ LINH ĐỘNG Chuyên ngành Hệ thống thông tin Mã sô TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN Hà Nội Năm 2021 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TRỊNH VĂN ANH MỘT SỐ HỆ MÃ HÓA VỚI QUYỀN GIẢI MÃ LINH ĐỘNG Chuyên ngành Hệ thống thông tin Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . Nguyễn Bình 2. TS. Hồ Văn Hương HÀ NỘI NĂM 2021 1 MỞ ĐẦU Mật mã đã được phát triển và dùng từ hàng ngàn năm nay với mục tiêu ban đầu là cho phép người gửi gửi thông tin một cách an toàn tới người nhận thông qua một kênh không an toàn. Để thực hiện điều đó người gửi và người nhận thống nhất trước với nhau một khóa bí mật chung ban đầu. Thông tin trước khi gửi sẽ được biến đổi gọi là mã hóa dựa trên khóa bí mật chung này sang một dạng khác không có ý nghĩa gọi là bản mã. Tiếp theo bản mã sẽ được gửi tới người nhận thông qua kênh không an toàn. Người nhận cuối cùng dựa trên khóa chung này để chuyển bản mã thành dạng thông tin ban đầu gọi là giải mã có ý nghĩa. Các kẻ tấn công có thể dựa trên kênh truyền không an toàn để lấy được bản mã nhưng do không biết khóa bí mật chung của người gửi và người nhận nên không thể nào giải mã được. Một hệ thống với các bước gửi nhận thông tin như vậy được gọi là một hệ mã hóa. Lý do chọn đề tài Trong thực tiễn an toàn thông tin đang là vấn đề cấp bách của xã hội việc xác định cách bảo mật cách xây dựng hệ thống an toàn thông tin tránh hiện tượng mất cắp rò rỉ thông tin đang được các nhà khoa học nghiên cứu và đây cũng là vấn đề đang được nước ta và các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Việc để những thông tin mật thông tin quan trọng bị xâm hại trái phép là mối nguy hiểm cho toàn bộ người dùng cơ quan tổ chức. Để giải quyết vấn đề an toàn thông tin cho các hệ thống kỹ thuật được dùng cơ bản hiện nay là các hệ mã hóa. Tuy nhiên trong các hệ thống thực tế ngày nay yêu cầu về các dạng mã hóa phải linh động và đa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.