Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Đỗ Quốc Huy

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 Tổng quan về Hệ điều hành cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Hệ điều hành; Lịch sử phát triển Hệ điều hành; Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành; Tính chất cơ bản của Hệ điều hành; Các khái niệm trong Hệ điều hành; Cấu trúc Hệ điều hành; Vấn đề xây dựng Hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo! | Hệ Điều Hành Nguyên lý các hệ điều hành Đỗ Quốc Huy huydq@ Bộ môn Khoa Học Máy Tính Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành Lịch sử phát triển Hệ điều hành Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành Tính chất cơ bản của Hệ điều hành Các khái niệm trong Hệ điều hành Cấu trúc Hệ điều hành Vấn đề xây dựng Hệ điều hành Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành Khái niệm Hệ điều hành Lịch sử phát triển Hệ điều hành Định nghĩa và phân loại Hệ điều hành Tính chất cơ bản của Hệ điều hành Các khái niệm trong hệ điều hành Cấu trúc hệ điều hành Vấn đề xây dựng Hệ điều hành Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành Khái niệm Hệ điều hành lCấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán lChức năng hệ điều hành Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành . Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán lSơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành . Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán lSơ đồ kiến trúc của một hệ thống máy tính Bộ vào ra Bộ nhớ Đường Truyền Bộ xử lý l Một nhiều CPUs các thiết bị điều khiển được liên kết bằng một hệ thống bus chung để truy nhập tới bộ nhớ chia sẻ l Các thiết bị điều khiển và CPU thực hiện đồng thời cạnh tranh với nhau Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành . Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán l Các thành phần của một hệ thống máy tính Silberschatz 2002 Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành . Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán l Các thành phần của một hệ thống máy tính Tanenbaum 2001 Chương 1 Tổng quan về Hệ Điều Hành 1. Khái niệm Hệ điều hành . Cấu trúc phân lớp của hệ thống tính toán l Các thành phần của một hệ thống máy tính l Phần cứng Hardware Cung cấp các tài nguyên tính toán cơ bản CPU bộ nhớ thiết bị vào ra l Hệ điều hành Operating system điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng khác nhau của nhiều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    25    2    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.